เป็นไข้ เจ็บคอ : ฟ้าทะลายโจร กินเร็ว หายเร็ว

ฟ้าทะลายโจร จัดอยู่สมุนไพรรสขมจัด อยู่ในกลุ่มยาเย็น ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ 

  • ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข
    ในรูปแบบยาเดี่ยว 
  • ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีประกาศให้ยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อันได้แก่ ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร
    และยาผงฟ้าทะลายโจร เพิ่มในบัญชียาหลักฯ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการน้อยได้

เมื่อเราได้รับเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ร่างกายเริ่มฟ้องว่ามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย มักจะมีอาการเริ่มแรก ดังนี้ 

  • มีไข้ต่ำๆ 
  • เริ่มระคายคอ 
  • เจ็บคอ
  • ไอในระยะต้น ซึ่งเชื้อมักจะลงปอดแล้ว  

ถ้าต้องการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการต่างๆ แพทย์แผนไทยมักแนะนำว่าควรใช้ในช่วงเริ่มต้นของการเกิดอาการ จะทำให้หายได้เร็ว ซึ่งการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาไข้หวัดทั่วไปหรือโควิดนั้น ก็แนะนำให้ใช้ในช่วงที่เริ่มมีอาการเจ็บคอ มีไข้ หรือช่วงที่เพิ่งเริ่มไอ รับประทานติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน 

สำหรับการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคโควิดควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ เนื่องจากหากรับประทานในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน-ขาอ่อนแรง
ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง