ยาฟ้าทะลายโจร ตราใบห่อ ชนิดแคปซูล

  • สรรพคุณ : แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ร้อนใน
  • ส่วนประกอบ: ใน 1 แคปซูลมีตัวยาสำคัญ ฟ้าทะลายโจร 1,000 กรัม
  • วิธีใช้: รับประทานวันละ 3 เวลา ก่อนหรือหลังอาหาร ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 4 แคปซูล เด็ก รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล
  • ขนาดบรรจุ: กล่องเล็ก 1 แผง/กล่อง รวมบรรจุ 10 แคปซูล กล่องใหญ่ 6 แผง/กล่อง รวมบรรจุ 60 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้าที่: