ยาเขียวชนิดผง ตราใบห่อ

  • สรรพคุณ: แก้ร้อนใน กระหายน้ำ เป็นไข้ ปวดหัวตัวร้อน ถอนพิษไข้ หรือออกหัดอีสุกอีใส
  • ส่วนประกอบ: ในตัวยาทั้งหมด 3,000 กรัม ตัวยาสำคัญคือ ใบสันพร้าหอม 400 กรัม ใบพิมเสน 400 กรัม พิษนาศน์ 200 กรัม จันทร์เทศ 100 กรัม และตัวยาอื่นๆ
  • วิธีใช้: วันละ 3 เวลา ก่อนหรือหลังอาหาร ใช้ชงถั้งถุง หรือฉีกถุงออกก็ได้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 ถุง เด็กรับประทานครั้งละ ½ ถุง

สั่งซื้อสินค้าที่: