พ.ศ.2527

ก่อตั้ง บริษัท ห้างขายยาตราใบห่อและ ผลิต “ยาขมแบบตอกเม็ด” เป็นเจ้าแรกของไทย

พ.ศ. 2535

ยาสมุนไพรของตราใบห่อมีจำหน่ายครบทุกจังหวัดในประเทศไทย

พ.ศ.2562

สินค้าตราใบห่อและแบรนด์ในเครือเข้าสู่ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์